Burgerkracht Limburg

Om ervoor te zorgen dat iedereen meetelt en meedoet, richten wij ons op drie punten:

Wij verbinden 

Wij brengen (Lim)burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen samen. Het doel is om meer samenwerking te creëren rond de behoeften van burgers. Wij zorgen ervoor dat burgers als belangrijke partners worden gezien.

Wij stimuleren 

Wij zorgen ervoor dat iedereen in Limburg zelf aan de slag wil, kan en durft te gaan. Dit doen wij door met burgers op te trekken, zodat we begrijpen waar hun uitdagingen liggen. Wij gaan samen op zoek naar de juiste oplossingen. Het doel is het verbeteren van hun situatie en hun positie in de maatschappij.

Wij versterken 

Wij versterken bestaande burgerinitiatieven en helpen met het ontwikkelen van nieuwe ideeën van onderop. Hiervoor bundelen wij de krachten met onze partners. Onze focus ligt op (arbeids)participatie, onderwijs, opvoeding en gezondheid.