Dagvoorzieningen

Cicero heeft een groot aantal dagvoorzieningen waar dagprogramma’s worden aangeboden voor mensen die zelfstandig thuis wonen, maar één of meerdere dagdelen per week extra ondersteuning, begeleiding of behandeling nodig hebben.

Dagvoorzieningen maken het mogelijk om langer zelfstandig thuis te wonen en ontlasten de mantelzorgers in hun dagelijkse zorg.