Confidence Twende

Binnen Confidence Twende vervult iedere medewerker een rol die hem of haar het best past. Zo komen interesse, kennis en vaardigheden het best tot ontplooiing. We werken om die reden niet met traditionele functies maar gaan uit van professionele zelfsturing. In de unieke relatie van hulpverlener met de deelnemer wordt de intrinsieke kracht doorgeven waardoor zowel deelnemer als hulpverlener verrijkt worden. Dat laat onderstaand filmpje ook duidelijk zien!

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Jos van Mulken, directeur-bestuurder

Bel: 088-2004700

 

 

 

Bij Confidence Twende zijn we geïnspireerd geraakt door het pamflet van Jim van Os en Philippe Delespaul over de nieuwe GGZ. Het elan moet terug voor burgers met psychische kwetsbaarheid. De uitgangspunten van de herstelbeweging staan daarbij centraal.

Het leren omgaan met klachten, vertrouwen winnen op basis van kwaliteiten en ondanks beperkingen toch een betekenisvol leven hebben; dat zijn de uitgangspunten. Dat lukt in onze visie niet zonder zinvol werk. Het verleent identiteit, geeft waardering, zorgt voor inkomen en uiteindelijk geloof in het eigen kunnen. Mede hierdoor is iemand in staat economisch en sociaal zelfstandig te leven.

Soms heeft iemand een steuntje in de rug nodig in onze maatschappij om gelukkig te kunnen worden. We zijn géén reguliere zorgorganisatie. Om dat tot uitdrukking te brengen gaan we zo weinig mogelijk van de cliënt overnemen en de focus zal liggen op het leren en werken. We willen begeleiden in het herstelproces ook met bekende mensen uit de eigen omgeving. De cliënt zal zijn of haar leven zo veel mogelijk zelf vormgeven. Ook zij hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving. De mogelijkheden, behoeften en wensen staan daarbij centraal. Dat is onze overtuiging.