Hart voor Zorg en Welzijn

De organisatie Hart voor Zorg en Welzijn is een kleinschalige professionele organisatie in Maastricht West. Wij helpen mensen in de thuissituatie met zorg op de momenten dat het nodig is. Flexibiliteit staat centraal binnen onze organisatie, hierdoor kunnen wij maximaal inspelen op de behoefte van de cliënt.

Naast de thuiszorg bieden wij kleinschalig dagbesteding voor mensen met dementie. De mensen worden voor de dagbesteding ontvangen op een boerderij aan de rand van de stad. De professionals die de dagbesteding verzorgen werken ook bij de mensen thuis. Dit brengt vertrouwen en medewerkers bouwen een professionele band op met de mensen en de mantelzorgers. Vanuit professioneel oogpunt bieden wij onze medewerkers volop ontwikkelkansen, opleidingen, persoonlijke begeleiding, coaching en support en vooral een afwisselende baan in een kleinschalige organisatie die de mogelijkheid biedt om op een humane en verantwoorde manier zorg te bieden.