Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg

In oostelijk Zuid-Limburg hebben ruim 130 huisartsen zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. Deze zorgorganisatie van, voor en door huisartsen regelt de 24/7-uurs huisartsenzorg voor de inwoners via één centraal loket.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Mylène Spierts, HR manager

Bel: 06-38336184

De huisartsenzorg in oostelijk Zuid-Limburg baseert zich op de visie dat de huisartsenzorg in de OZL regio vraaggericht en doelmatig is waarbij de regievoering plaatsvindt vanuit één loketfunctie voor de eerstelijns zorg in de wijk. De missie van HuisartsenOZL focust zich op het op een maatschappelijk verantwoorde wijze leveren van eerstelijns gezondheidszorg met een optimaal resultaat voor de klant tegen een marktconforme vergoeding. Een goede kwalitatieve inhoud staat hierbij voorop.

HuisartsenOZL kent een aantal werkmaatschappijen, zoals Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum (HDBC), Huisartsen Chronische Zorg (HCZ), Eerste Lijns Business Center (ELBC), de huisartsenpost (HAP OZL), Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ OZL) en PlusPunt Medisch Centrum.