In Harmony

In Harmony wilt vooral mensen begeleiden die het niet meer lukt om zelfstandig hun dag een zinvolle invulling te geven. Bij In Harmony kan men terecht voor zowel individuele- als groepsactiviteiten, op een locatie van In Harmony of bij iemand thuis. De deelnemer bepaalt, in overleg met een consulente van In Harmony, hoe zijn of haar dag wordt vorm gegeven.

Denk aan activiteiten als:
• Creatief (handwerken, schilderen, knutselen);
• Koken;
• Groen activiteiten ("van kweken tot oogsten");
• Sport en bewegen (o.a. wandelen, zwemmen, fietsen);
• Muziek (muziek luisteren, maken of zingen);
• Deelnemen aan culturele en traditionele gebruiken van het eigen dorp;
• Gezelschapsspellen;
• Culturele activiteiten (bezoek theater, concerten etc.);
• Uitstapjes en excursies.