Gastenhof (NML)

Gastenhof is het enige orthopedagogisch behandelinstituut in Limburg voor jeugdigen tussen de 4 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking met daarnaast ernstige leer-, gedrags-, psychosociale- en/of psychiatrische problematiek. Gastenhof biedt professionele hulp aan jeugdigen die thuis of op school zijn vastgelopen. Gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden en/of een onvolledig gezin spelen vaak een rol. De kinderen en jongeren die bij Gastenhof komen, hebben ernstige en complexe zorgvragen.

Ons zorgaanbod is daar op afgestemd. Op basis van de hulpvragen biedt Gastenhof ambulante of klinische behandelvormen. Alle behandeling is erop gericht de jeugdige actief te laten deelnemen aan onze samenleving. De belangrijkste ambulante hulpvormen zijn naschoolse dagbehandeling en intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling naast diagnostiek en individuele therapieën. De residentiële behandeling vindt plaats in kleinschalige voorzieningen. Door de centra wordt tevens kamertraining en crisisinterventie geboden. Daarnaast begeleidt Gastenhof jongeren naar zelfstandig wonen en zijn er mogelijkheden voor arbeidstraining als voorbereiding op begeleiding naar arbeid.

Tijdig onderkennen werkt!

Een licht verstandelijke beperking is niet te voorkomen. Maar het is wel mogelijk om door tijdige onderkenning en snelle, lichte hulp de risico's op kind- en gezinsproblematiek te beperken of weg te nemen. Dat doet Gastenhof. Wij gaan met deze jeugdigen én met hun ouders aan de slag. De ouders zetten daarbij alles in om hun verantwoordelijkheid waar te maken. De directe sociale omgeving biedt hierbij zo veel mogelijk een helpende hand. Professionals hebben de taak om jeugdige en ouders op een effectieve en efficiënte wijze te ondersteunen. Deze deskundige hulp is van belang om kind en ouders weer op het juiste spoor te krijgen. Gastenhof biedt deze deskundige hulp.

Meerdere regio's

Gastenhof is niet uitsluitend actief in de regio Midden- en Noord-Limburg, maar ook in de regio's Parkstad en Maastricht - Heuvelland - Westelijke Mijnstreek.

Je vindt de hoofdlocatie van ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Jenny Verheijen, Recruiter | Adviseur Arbeidsmarkt

Bel: 06-13469580 Stel je vraag via