Parkstad

In de regio Parkstad is Koraal sterk vertegenwoordigd door Op de Bies (gehandicaptenzorg) en het orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof (jeugdzorg).

Dankzij de goede samenwerking met ketenpartners is Koraal in staat om naast gehandicaptenzorg en jeugdzorg ook passend onderwijs in deze regio aan te bieden. We hebben mooie onderwijs-zorgarrangementen ontwikkeld waarmee we cliënten een opleiding kunnen bieden die past bij hun wensen en mogelijkheden. Een opleiding die uiteindelijk kan leiden tot (betaald) werk.

Koraal zal in deze regio residentiële zorg en ondersteuning aan cliënten blijven bieden. Er zullen altijd kinderen en jongeren zijn voor wie dat de best passende zorg is. Aanvullend daarop kijken we naar de mogelijkheden van ambulantisering. Waar dat kan, organiseren wij nu al zorg en ondersteuning in de thuissituatie. In de toekomst gaan we dat meer doen. Ook voor cliënten meer zeer intensieve zorgvragen.

Wij werken vanuit meerdere locaties in Parkstad!