Link Parkstad

Link Parkstad biedt specialistische zorg die ons op het lijf geschreven staat.
Zorg die laagdrempelig is, op een vertrouwensbasis berust en waarbij de juiste begeleiding geboden wordt. Vragen van hulpvragers worden gehoord en vakkundig behandeld.

Link Parkstad werkt outreachend, dit wil zeggen dat mensen thuis bezoeken of als je geen thuis hebt we desnoods op een bankje in het park of een locatie naar keuze afspreken.
De naam Link Parkstad wil niet zeggen dat we enkel binnen Parkstad werken, het kantoor is hier gevestigd echter gaat de begeleiding ook buiten de grenzen van Parkstad.

Het team bestaat op dit moment uit een ervaringsdeskundige, casemanagers en ambulant begeleiders. Allen beschikken over jarenlange praktijkervaring in de psychiatrische zorg. Hulpvragers worden door ons deskundig begeleid op hun deelname en participatie in de maatschappij.

Vaak merken we in de praktijk dat zorgvragers vastgelopen zijn met verschillende hulpverleners, of dat er geen vertrouwen is in de hulpverlening. Ons streven is contact te maken op een gelijkwaardige manier en op het tempo van de hulpvrager.

Wij richten ons ook op het herstel van de vertrouwensrelatie tussen zorgvrager en hulpverlener.