Maatman Zorggroep

Maatman Zorggroep is een eigenzinnige organisatie die onvoorwaardelijke zorg nastreeft. Wij helpen mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen bij wonen, werken, school of vrije tijd. Onze missie is om deze mensen een menswaardig bestaan te geven.  

De zorggroep biedt woonzorg en ambulante begeleiding aan kinderen en volwassenen in geheel Limburg en Zuidoost-Brabant. Vanuit de basis bieden wij veel mensen perspectief op een leven vol zin en betekenis. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden en eigenheid van het individu. Tot de doelgroep behoren mensen met een verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblemen, hechtingsproblematiek en psychische problemen.