Mamelis Care

Mamelis Care is een kleine zorgaanbieder in de mooie, landelijke omgeving van Vijlen. Wij geloven in kleinschaligheid en een persoonlijke benadering, ook wanneer cliënten een complexe zorgvraag hebben. Door de inzet van vakbekwame verpleegkundigen en intensieve samenwerking met huisartsen en gespecialiseerde zorgverleners kan Mamelis Care patiënten met uiteenlopende zorgbehoeften ontvangen. Als overbrugging tussen ziekenhuis en thuis, bijvoorbeeld na een ingreep. Of om een ziekenhuisopname te voorkomen wanneer een cliënt ziek is. Maar ook als respijtzorg om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Hub Smeets, algemeen manager

Bel: 06-11487211 Stel je vraag via

Bij Mamelis Care gaat het echt om mensen. Natuurlijk staat het medisch herstel en welzijn voorop, maar wij vinden het ook belangrijk dat clënt zijn of haar tijd bij ons zo prettig mogelijk ervaart.