MEE De Meent Groep

Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. Een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. MEE is er voor die mensen die door hun beperking hierin worden belemmerd.

Meedoen mogelijk maken

We ondersteunen hen en hun netwerk bij vragen in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Hierbij staat het vergroten van zelfredzaamheid, eigen regie en participatie voorop. Sociale Netwerk Versterking vormt het uitgangspunt van onze dienstverlening. MEE De Meent Groep bestaat uit Noord en Midden Limburg, regio ’s-Hertogenbosch, Zuidoost Brabant, Noordoost Brabant, regio Tilburg.