MEE Zuid-Limburg

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE is er voor die mensen die hierin door hun beperking of kwetsbaarheid worden belemmerd. We zijn er ook voor de mensen om hen heen.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Nikkie Thijssen, Medewerker personeelsadministratie

Bel: 06-31664404 Stel je vraag via

Ervaringskennis en kunde van de praktijk
Onze organisatie bestaat uit ervaren professionals. We vergroten de zelfredzaamheid van iedereen die minder vanzelfsprekend een plek in de samenleving vindt. MEE ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een (vermoeden van een) beperking of andere kwetsbaarheid, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Daarnaast zijn we er ook voor hun netwerk, opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Waar mogelijk zetten we ervaringsdeskundigen in. Ook hebben we jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun omgeving. We zien dan ook als geen ander de mogelijkheden van en voor ieder uniek persoon. En kennen de weg om er uiteindelijk zelf te komen. Dat is ons uitgangspunt.

Onafhankelijk en persoonlijke aanpak
We werken onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. We zoeken altijd samen met de cliënt naar de beste oplossing voor een probleem. De ene keer kunnen we volstaan met wat tips of adviezen. Een andere keer is er net iets meer nodig en voeren we één of meerdere gesprekken thuis.

We hebben goede contacten met (sociale) partners in de gemeenten, in de provincie Limburg met regio Zuid-Limburg. We zijn op de hoogte van wat er gebeurt, volgen trends en helpen cliënten daardoor gericht en snel verder.

Onze diensten

Meer weten?
Neem contact met ons op via T 088 010 2222 of info@meezuidlimburg.nl