Moveoo Flexibele opvang Venlo

Flexibele opvang is een vorm van acute maatschappelijke opvang welke, wat betreft doelgroep, vergelijkbaar is met de dag- en nachtopvang. De groep die voorheen in een nachtopvang verbleef word nu decentraal opgevangen in woningen in de wijk. Daarnaast hebben wij nog een vijftal individuele plekken binnen een intramurale voorziening. De sociaal werker 2 begeleidt deze cliënten met ondersteuning van de coördinerend sociaal werker 3 in samenwerking met andere organisaties.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met afdeling P&O

Bel: 088-3379000