Moveoo Wonen Horn

Voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn zelfstandig te wonen biedt Moveoo een tijdelijke woonvoorziening. De cliënten moeten zo snel mogelijk doorstromen naar een eigen woonruimte. Voor een kleine groep cliënten bestaat de mogelijkheid voor een langdurig verblijf. De woonvoorzieningen van Moveoo liggen verspreid over Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Op sommige locaties is verslaving geen contra-indicatie.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met afdeling P&O

Bel: 088-3379000