Op Mezelf

Op Mezelf is een initiatief om cliënten binnen een nieuwe vorm van zorg te begeleiden en te ondersteunen.
Dit doen wij op basis van antroposofische kernwaarden.

Wij bieden ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening of aan mensen die aan forensische zorg zijn onderworpen.

Op Mezelf biedt ook de mogelijkheid aan mensen die een relatie en tevens een ondersteuningsvraag hebben om samen te (leren) wonen al dan niet met kinderwens of een kindje hebben.

Wonen bij Op Mezelf mogelijk in de volgende vormen:
* Wonen in een groepswoning met 24- uurs begeleiding
* Zelfstandig wonen in appartementen met 24-uurs begeleiding in de nabijheid
* Ambulante begeleiding 
* Dagbesteding