Zorg & Wonen locatie Schutterweide

Schutterweide is een woonlocatie in Hoensbroek. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking (VB). De bewoners van Schutterweide variëren in leeftijd van 22 tot 55 jaar.

Wonen bij Schutterweide

Zelfredzaamheid. Dat is waar de bewoners die bij de Schuttersweide wonen, zich op richten. Uiteraard krijgen bewoners individuele, persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

Zelfstandigheid vergroten

De begeleiding is er om de bewoners zo zelfstandig mogelijk te krijgen. Er wordt op de Schuttersweide dan ook continu begeleiding aangeboden. Wel biedt locatie Nieuw Zuiderhaven een permanente back-up. 

Individueel ondersteuningsplan

Bewoners van Schuttersweide hebben behoefte aan hulp bij sociaal en emotioneel functioneren. Ook willen ze controle bij huishoudelijke taken. We maken met elke bewoner een individueel ondersteuningsplan. Daarin staan duidelijke afspraken, regels en doelen. Als je bereid bent om je zelfstandigheid te vergroten door middel van oefening en training is locatie Schuttersweide de locatie voor jou!

Je vindt ons hier: