Radar Heerlen

In Heerlen bieden wij zorg op de volgende locaties:

 • Ontmoetingsruimte Aambosveld
 • Woonvorm AAMBOSVELD
 • BEGELEIDING THUIS PARKSTAD
 • Woonvorm MEEZENBROEK
 • Buitenschoolse opvang AllesKi(d)ts
 • Wooncomplex GRASBROEK
 • Woonvorm TACITUSSTRAAT
 • Trainingstraject LVB-jongeren Bekkerveld
 • Zorgcentrum De Regenboog
 • Revalidatiecentrum De Plataan
 • Buitenschoolse opvang Sam Sam