RegioPlus

We worden steeds ouder, onze samenleving vergrijst en de zorgvraag neemt toe. Dat stelt ons land voor dilemma’s. Hoe kunnen we nu, maar ook in de toekomst, voldoen aan deze stijgende zorgvraag? Hoe zorgen we ervoor dat voldoende mensen kiezen voor een baan in Zorg en Welzijn? Hoe behouden we al die gouden handen aan het bed? En hoe leiden we personeel goed op, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn?

Er zijn veel goede initiatieven binnen de sector. Waarom zouden we allemaal het wiel opnieuw uitvinden? RegioPlus verbindt regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn en vormt de schakel tussen landelijk- en regionaal beleid en de uitvoering daarvan. Zo kunnen we groot denken en doen, zonder daarbij de ruimte voor maatwerk en regionale diversiteit uit het oog te verliezen.

RegioPlus zet zich in voor bekwaam en voldoende personeel in Zorg en Welzijn. We richten ons daarbij op vier samenhangende thema’s: Werven, Leren, Werken en Innoveren.