Relim

Relim helpt mensen met psychische of psychiatrische beperkingen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hun dromen en ambities te realiseren. Dat doen we door sociale activering, zinvolle dagbesteding en het ontwikkelen van werknemers– en beroepscompetenties. Wij gaan daarbij uit van de vraag, en dus het perspectief, op de arbeidsmarkt en de individuele mogelijkheden en wensen. Het draait om mensen. Werk is het centrale middel.


Verbeteringen ook op andere terreinen

In samenwerking met onze ketenpartners werken we tevens aan verbeteringen op andere terreinen zoals het psychisch, praktisch en fysiek functioneren, de financiën en de huisvesting. Zo krijgen mensen hun leven (weer) op orde en worden ze steeds zelfredzamer. Hierdoor hoeven ze minder gebruik te maken van de WMO en andere overheidsvoorzieningen. En dat betekent: minder kosten en meer leefbaarheid in gemeenten. Relim werkt in opdracht van gemeenten en andere overheden, ketenpartners en bedrijven. Bedrijven kunnen werkzaamheden uitbesteden aan Relim.

Relim is beter voor iederéén!