Relim

De Relim Groep is gespecialiseerd in het begeleiden en ontwikkelen van mensen met langdurige psychische of psychiatrische (arbeids-)beperkingen en een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt. Onze overtuiging is geworteld in een inclusieve samenleving waarin iedereen actief deelneemt. Ons hoofddoel is het creëren van momenten van succes, het vergroten van zelfredzaamheid en het versterken van competenties, met als uiteindelijk resultaat verbeteringen in de persoonlijke situaties en het bieden van concrete perspectieven.

Onze hoofdlocatie vind je hier: