SGL

Bij SGL zorgen mensen met aandacht voor mensen die daarmee zelf meer uit hun leven halen. U staat bij ons centraal. U heeft de regie in handen. Onze locaties zijn verspreid over de provincie Limburg en zijn kleinschalig en persoonlijk. Wij helpen u om met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap of hersenletsel (bijvoorbeeld na een ongeluk of een hersenbloeding) toch een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven te leiden en deel te nemen aan de maatschappij. Op een manier die bij u past.

Heb je een vraag voor ons?

Wij geven specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel, mensen met een (zware) fysieke handicap en mensen die afhankelijk zijn van ademhalingsondersteuning. Meer dan 70% van onze cliënten heeft een NAH (niet-aangeboren hersenletsel), bijvoorbeeld naar aanleiding van een CVA (beroerte), tumor, hartstilstand, ongeval, ziekte van Huntington of dementie. Ook zijn wij er voor mensen waarbij, naast NAH, sprake is van gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek.

Mensen die slechtziend, slechthorend, doof of blind zijn kunnen ook bij ons terecht. Op het gebied van lichamelijke beperkingen kunt u denken aan spierziekten, Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, reuma, hartklachten of een dwarslaesie.

In onze aanpak vinden wij het belangrijk dat we cliënten begeleiden vanuit hun unieke eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen. Wij vertalen onze deskundigheid dus naar persoonlijke begeleiding. Daarin verwachten we van van de cliënt een actieve rol. Samen kijken we welke ondersteuning en begeleiding het beste past.

Wij bieden diensten op het gebied van behandeling, dagbesteding (onder andere ook afasiecentra), begeleiding thuis, logeren en wonen. SGL heeft ongeveer 530 medewerkers in dienst en ondersteunt ongeveer 1.400 cliënten. Daarnaast werken wij met vele enthousiaste vrijwilligers.