Stichting Autismehulp Zuid-Limburg

Stichting Autismehulp Zuid-Limburg (SAHZL) biedt begeleiding binnen een beschermde woonvorm. Naast begeleiding binnen de woonvormen behoort ambulante begeleiding ook tot de mogelijkheden.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Charly Theewen

Bel: 06-30148492

Er wordt ondersteuning geboden op verschillende leefgebieden in het dagelijks leven als zelfstandig wonen nog niet mogelijk is.

Een prikkelarme omgeving in een huiselijke sfeer. Alle cliënten hebben een persoonlijk begeleider. Dit is de eerste contactpersoon voor de cliënt en zijn/haar netwerk.