Stichting Bewindvoering Cliëntengelden

SBC biedt als onafhankelijke stichting sinds 1992 professionele ondersteuning aan cliënten met een zorgvraag en aan de curator of bewindvoerder van cliënten met een zorgvraag op het gebied van zorg en financiën binnen de regio Limburg en Brabant.

Om onze kwaliteit en professionaliteit op een objectieve manier te laten toetsen en handhaven is SBC  sinds 1 november 2009 lid van Branchevereniging Horus (voorheen BPBI). 

Horus en de Rechtbank houden toezicht op de kwaliteit en continuïteit.