Stichting WonenPlus

WonenPlus ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in hun woon- en leefsituatie. De begeleidingsvraag van de cliënt is het uitgangspunt voor hetgeen wij aan ondersteuning en begeleiding bieden.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze afdeling HR

Bel: 046 - 400 80 82

Zo kan er bijvoorbeeld dienstverlening geboden worden in de vorm van woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, persoonlijke ondersteuning of toekomstplanning. Kleinschaligheid vindt WonenPlus erg belangrijk.

Het werkgebied is voornamelijk midden en zuid Limburg, waarbij de meeste woonprojecten zich concentreren in de regio Sittard-Geleen en de regio Weert-Roermond.

Een korte documentaire over de Corona-lockdown in de gehandicaptenzorg.