Stichting WonenPlus

Zorg is iets dat tussen mensen gebeurt. En dat is in principe niet ingewikkeld. Tenminste als je de professionals de verantwoordelijkheid en het vertrouwen geeft die ze verdienen. Als zij doen wat nodig is. En denken mét mensen in plaats van vóór mensen.

Dus dat is wat we doen we met diverse woonvormen en dagbesteding in de provincie Limburg. Ruim 200 medewerkers zorgen op 9 locaties voor ruimte voor zo’n 200 cliënten. Voor de ruimte om te leven.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze afdeling HR

Bel: 046 - 400 80 82

Missie en visie

Wij vinden dat ieder mens de kans verdient zich naar eigen wens, behoefte en mogelijkheid te ontwikkelen en als volwaardig burger deel uit te maken van onze maatschappij. Toch is dit niet voor ieder van ons een vanzelfsprekendheid. De regie over je eigen leven behouden kan lastig zijn wanneer je een verstandelijke, lichamelijke en/of psychiatrische beperking hebt.

Stichting WonenPlus vindt dat eigenheid en autonomie nooit verloren mag gaan. Voor niemand. Onze cliënten kunnen van ons ondersteuning verwachten in de door henzelf vormgegeven invulling van hun woon -en werkwijze. Volwaardig burgerschap betekent volgens ons: deel uitmaken van de maatschappij, wonen in de wijk, betekenisvol werk hebben en gebruik maken van voorzieningen die in de maatschappij voorhanden zijn. Wederzijdse acceptatie en respect staat bij ons hoog in het vaandel. Het gaat om meetellen en meedoen, en daardoor kwaliteit van bestaan ervaren.