Stichting Zonnewende

Stichting Zonnewende is een organisatie gelegen in Valkenburg en Kerkrade die beschermd wonen en individuele begeleiding aanbiedt aan volwassenen met psychische-, sociaal-maatschappelijke- en/of psychiatrische problematiek. Wij bieden deze mensen een veilige woon- en leefomgeving in combinatie met (intensieve) individuele begeleiding.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Vera Potma

Bel: 06 - 2648 8004

Binnen Stichting Zonnewende staat kwaliteit voorop. Dit geldt voor de cliënten, medewerkers en de organisatie. Wij zijn een transparante organisatie die betrokken is bij zijn cliënten en uitgaat van wederzijds vertrouwen. Wij vinden het van belang dat de mogelijkheden van de cliënten wordt benut. Dit houdt in dat zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd.  Onze kernwaarden zijn dan ook dat wij oprecht, betrokken en persoonlijk zijn bij en naar de cliënten en een huiselijke sfeer bieden. Daarnaast werken wij vanuit de mens zelf en niet vanuit de diagnose.