Van Laer GGZ

Doelgroep
Van Laer GGZ behandelt kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen met matige tot ernstige psychiatrische problemen. De specialistische behandeling vindt, afhankelijk van de wensen en behoeften van de cliënt, thuis of in de therapiekamer plaats. Naast behandeling wordt tevens ambulante thuisbegeleiding geboden aan kinderen en adolescenten. Het totaalaanbod voor gezinstherapie wordt mogelijk gemaakt door het gelijktijdig inzetten van verschillende hulpverleningsvormen aan diverse leeftijdsgroepen.

Cliënten met één of enkele van onderstaande punten worden uitgesloten van behandeling en/of begeleiding binnen van Laer GGZ:

  • Een psychotische stoornis
  • 24-uurs zorg
  • Verstandelijk beperkt (IQ <80)
  • Een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek

Missie
Onze hulpverlening vindt plaats vanuit een systeem therapeutisch en holistisch denkkader. Het is onze taak om de mens te helpen om zijn of haar innerlijke kracht te versterken. Binnen gezinnen helpen wij om de ander te zien in zijn pure kern, in al zijn authenticiteit en goedheid. Dit zodat dieperliggende basisbehoeften vervuld kunnen worden. En mensen gezien kunnen worden zoals zij werkelijk zijn. Want volgens ons is dit het begin, de essentie van waaruit groei en vooruitgang tot meer levensgeluk kunnen leiden.

Visie
Bij van Laer GGZ zetten wij een totaalaanbod neer voor de hulp aan kinderen, gezinnen en volwassenen. Wij geloven dat hulp daar moet plaatsvinden waar dit nodig is. Dat betekent dat er op locatie en bij mensen thuis gewerkt wordt. We zetten vanuit onze ervaring en expertise die vormen van hulp in die het mogelijk maken om onze missie waar te kunnen maken.

Kernwaarden
Onze missie en visie komen tot uiting via onze kernwaarden, welke zowel in dagelijks contact met collega’s als cliënten centraal staan. Onze kernwaarden zijn: vakmanschap, vertrouwen en warmte.

Vakmanschap
Kwaliteit van zorg is een belangrijke waarde bij van Laer GGZ. Kennis en professionaliteit staan voorop. Vakmanschap betekent voor ons ook werken vanuit het hart. Je volledig afstemmen en er zijn voor de ander. Zodat je samen naar dieperliggende lagen kunt gaan en tot de essentie komt van wie iemand is, waar iemand voor staat en wat iemand nodig heeft.