Verpleeghuis Bergweide

Verpleeghuis Bergweide is een gecombineerd verpleeghuis te Heerlen. Het biedt 125 bewoners een woonklimaat dat nauw aansluit bij hun leefstijl. Belevingsgerichte zorg staat centraal in Bergweide.Met als uitgangspunt herkenbaarheid bieden wij de bewoners een veilige thuishaven. Kleinschaligheid in ruimtelijke zin en kleine,vaste teams bevorderen deze herkenbaarheid.

Heb je een vraag voor ons?

Onze bewoners moeten zich veilig en geborgen kunnen voelen. Bergweide moet hun thuis zijn, in meest letterlijke zin. Daarom wonen onze bewoners in kleine leefgemeenschappen en werken wij met kleine, vaste teams van medewerkers die nauw betrokken zijn bij de bewoners en veel eigen verantwoordelijkheid dragen. Wij trachten een relatie aan te gaan met onze bewoners.

Als (zorg) professional bij Verpleeghuis Bergweide heb je de mogelijkheid om je te ontwikkelen in een kleinschalige en afwisselende zorgomgeving, waar belevingsgericht zorg centraal staat.

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners en cliënten -samen met hun netwerk- zich thuis voelen en betrokken worden bij de zorg. Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel in om het de bewoners en cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Deze manier van werken vraagt om vakmanschap, professionaliteit en een goede intuïtie. Medewerkers krijgen de ruimte om te blijven groeien, zodat wij kwaliteit en professionaliteit kunnen bieden en kunnen aansluiten op de ontwikkelingen in de ouderenzorg.