VIGO

Eigen kracht verder brengen
Effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding bieden aan jongeren en volwassenen. Dat is ons werk. Of het nu om lichte of zeer complexe vraagstukken gaat. Onze dochterorganisaties doen wat nodig is, totdat alles geregeld is.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Ilke Hekker, Specialist Werving & Selectie

Bel: 06-25194740

Dichtbij voor cliënten, wijkteams en beleidsmakers …
VIGO is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en ggz. VIGO werkt in een groot gebied in Zuid- en Midden-Nederland en bestaat uit zeven dochterorganisaties. Met een duurzaam en integraal aanbod bieden we jongeren en volwassenen weer perspectief op herstel en participatie in de samenleving. Onze kracht: van begin tot eind, in alle fasen van het leven, eenvoudig of complex. We helpen bij uiteenlopende problematiek, van opvoed- en ontwikkelingsproblematiek tot psychisch en psychiatrisch probleem, ook als er sprake is van strafbaar gedrag. Niet de aandoening, maar de cliënt als mens staat bij ons centraal.

Hoe eerder we mensen goed helpen, hoe kleiner de kans dat we ze later terug zien met zwaardere vormen van problematiek. Dat is onze overtuiging. We werken samen met wijkteams en beleidsmakers. Zij kunnen bij onze dochterorganisaties terecht met al hun vragen over psychologische zorg, ondersteuning en begeleiding. Laagdrempelig en 24/7.

… en voorop in kennisontwikkeling
Onze drijfveer is de kwaliteit en samenhang van zorg verbeteren. Daarom werken we hard aan de ontwikkeling van resultaatgericht behandelen. Daarbij werken we samen met universiteiten en kennisinstituten, leiden we op voor de zorg van morgen en investeren we veel in onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe, ook digitale zorgconcepten. En natuurlijk delen we die kennis weer met elkaar en met de partners in de keten. Zo blijven we ook in de toekomst voorop lopen in resultaatgericht behandelen.

Met altijd dezelfde heldere uitgangspunten
De cliënt, patiënt of het gezin staan centraal en houden zo veel mogelijk zelf de regie
Behandeling vindt plaats dicht bij huis. Waar mogelijk met inzet van innovatieve digitale technieken
Onze behandelingen zijn zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, met als uitgangspunt herstel volgens positieve gezondheid en normalisatie
De methoden en technieken die we gebruiken zijn evidence- en practice-based
Optimisme en vertrouwen kenmerken onze aanpak: we denken in mogelijkheden
Waar mogelijk en zinvol betrekken we het netwerk rondom de client om de behandeling te ondersteunen
We kijken over de schotten in de zorg: we initiëren samenwerkingsverbanden voor integrale aanpak, incidenteel én structureel
We maken gebruik van elkaars kennis en kunde en we leren van elkaar
Duurzaamheid staat voorop in ons inkoopbeleid en het omgaan met middelen. We ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze
We leggen transparant verantwoording af over de besteding van middelen en de behaalde resultaten.