Vincent Depaul

Zorgcentrum Vincent Depaul heeft van oorsprong een religieuze achtergrond. Tegenwoordig wonen er zowel religieuze als niet-religieuze ouderen in ons Zorgcentrum. Onze religieuze basis wordt gevormd door de Congregatie der Missie Lazaristen en het Genootschap van de Dochters der Liefde.

Zorgcentrum Vincent Depaul, weliswaar klein van omvang, is niet aangesloten bij een grote zorgorganisatie. Voordeel van deze kleinschaligheid is dat de communicatielijnen bij ons erg kort zijn. Alle medewerkers kennen ook daadwerkelijk alle bewoners.

Het Zorgcentrum heeft 23 appartementen voor ouderen met een indicatie voor Zorg met verblijf (Verzorgingshuiszorg) en 2 kamers voor tijdelijke opname. Tevens hebben wij 20 appartementen op onze Verpleeghuisafdeling voor bewoners met een psychogeriatrische indicatie en 2 appartementen voor bewoners met een somatische indicatie.