Welsun

Waar staat Welsun voor?

Wij bieden professionele hulp en ondersteuning aan mensen in hun directe woon- en leefomgeving. Binnen Welsun werken betrokken professionals en vrijwilligers allemaal op basis van het motto: ‘voordoen, samendoen, zelf doen’. Het doel hiervan is om de zelfredzaamheid en de eigen kracht in de huidige participatiesamenleving te vergroten in goede samenwerking en samenhang met onze ketenpartners.

Welsun is een professionele organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Landgraaf. Indien je als inwoner van Landgraaf een vraag of probleem hebt, waar je zonder hulp van buitenaf niet uitkomt, dan kun je een beroep doen op de dienstverlening van Welsun. Of je nu jong of oud bent, vrouw of man, Nederlander of buitenlander, Welsun is er voor iedereen. En heel belangrijk: onze dienstverlening is kosteloos en zonder verwijzing direct toegankelijk. De enige voorwaarden zijn dat je in Landgraaf woont en dat je zelf actief meewerkt aan de oplossing van een vraag of probleem.