Welsun

Waar staat Welsun voor?

Wij bieden professionele hulp en ondersteuning aan mensen in hun directe woon- en leefomgeving. Binnen Welsun werken betrokken professionals en vrijwilligers allemaal op basis van het motto: ‘voordoen, samendoen, zelf doen’. Het doel hiervan is om de zelfredzaamheid en de eigen kracht in de huidige participatiesamenleving te vergroten in goede samenwerking en samenhang met onze ketenpartners.