XONAR Maastricht

Bij XONAR werken wij vanuit de overtuiging dat elk kind en elke jongere recht heeft op een gelukkige jeugd.  Dat is nodig om je optimaal te kunnen ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene. Het geluk van kinderen en jongeren wordt beïnvloed door een liefdevolle omgeving, stabiliteit en veiligheid. Maar ook sporten, school en buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk.

Gezinnen en jeugdigen die zijn vastgelopen, voelen zich niet meer opgewassen tegen de situatie. Ze hebben moeite om zich te redden en hun weg te vinden. Dat is een behoorlijke inperking van gelukkig zijn. Wij focussen op wat er wel kan en lukt. Wij helpen ouders om weer de kracht te voelen om de opvoeding op te pakken en kinderen en jongeren om weer mogelijkheden te zien. Zo vinden zij weer hun eigen kracht. Ze doen het zelf, alleen met hulp van XONAR.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Kitty Joosten, Corporate Recruiter

Bel: 043-6045322