Zorgcentrum La Providence

Stichting ‘La Providence’ is een modern en zelfstandig zorgcentrum in Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting, verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling aan. Hierbij is het creëren van een thuisgevoel heel belangrijk. 

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Afdeling P&O

Bel: 077 - 3555660

In de zorg- en dienstverlening van La Providence staan klantgerichtheid, eenvoud, respect, nakomen van afspraken centraal. Bovendien ondersteunt La Providence zoveel mogelijk de eigen identiteit, zelfstandigheid, normen en waarden en cultuur van haar cliënten en verschaft La Providence voorwaarden voor het beleven van een zinvolle levensperiode.


Het Zorgcentrum van La Providence beschikt onder meer over:

• 55 Woonzorgplaatsen voor mensen met een indicatie
• 14 Woonzorgplaatsen speciaal voor mensen met een vorm van dementie
• 25 Verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie
• 6 Verpleeghuisplaatsen voor mensen die zware lichamelijke zorg behoeven
• 12 Plaatsen voor tijdelijke opname
• Dagverzorging met een capaciteit van 10 plaatsen.