Zusters Onder de Bogen

Het Moederhuis van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus is gelegen in Maastricht.

In het Moederhuis, waarin tevens het kloosterverzorgingshuis is gevestigd, wonen momenteel 50 vrouwelijke religieuzen waarvan er zo’n 11 geïndiceerd zijn voor verzorgingshuiszorg en enkele zusters extramurale zorg ontvangen. De Stichting Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen is de benaming voor de stichting die dit kloosterverzorgingshuis exploiteert.

Naast deze bewoonsters zijn er een 80 – veelal parttime – medewerkers in dienst die werkzaamheden verrichten binnen de huishoudelijke dienst, verzorging, facilitaire diensten en voedselvoorziening.