Thuiszorg

Met een kleine 600 medewerkers is Zuyderland Thuiszorg een grote speler in de Westelijke Mijnstreek. Ruim 2600 cliënten ontvangen zorg, verpleging én begeleiding “achter de voordeur”.

Daartoe hebben we 26 reguliere wijkteams die verpleging en verzorging vanuit de ZorgVerzekeringsWet en Wet Langdurige Zorg bieden, dichtbij de cliënt en aangestuurd door een wijkverpleegkundige. Bovenregionaal functioneren het Transmuraal Thuiszorg Team, gericht op specialistische verpleging na ziekenhuisopname of in palliatieve fase, en het Team Nachtzorg, met structurele én ambulante zorg in de nacht. Als laatste bieden we ook Gespecialiseerde Thuis Begeleiding (GTB) aan individuen en gezinnen die tijdelijk dan wel voor langere tijd de grip op het leven kwijt zijn en hierbij ondersteuning nodig hebben. Vooralsnog organiseren we dit vanuit drie gespecialiseerde teams, te weten Psychogeriatrie, Psychiatrie en Multiproblem Jeugd. De financiering van deze begeleiding ligt in de WMO en de Jeugdwet waarbij de diverse Gemeenten in onze regio onze ketenpartners en tevens opdrachtgevers zijn. Onze teams worden volledig ondersteund door een zelfstandige en lean georganiseerde back office, waar 25 medewerkers werkzaam zijn.

Wil je meer weten over werken bij Zuyderland Thuiszorg? Kijk dan snel onderstaande video.