Mondriaan zoekt een

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG)

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Heerlen

Werkvelden

Geestelijke gezondheidszorg
In de samenwerking met collega instelling Reconext komt er per 1 januari 2025 één opleidingsplaats vacant voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Het betreft een tweejarige opleiding vanuit een fulltime dienstverband. Binnen het opleidingstraject volg je een leerroute waarbij je ervaring gaat op doen met twee verschillende settings/ doelgroepen. Op deze manier leiden we volgens de nieuwste ontwikkelingen op tot een GZ-psycholoog generalist.

Mondriaan biedt geestelijke gezondheidszorg, preventie en verslavingszorg voor kinderen, volwassenen en ouderen en (trans)forensische psychiatrie. Samen met een breed netwerk, werken we aan een mentaal gezondere samenleving. We bieden behandeling, begeleiding, preventie en ondersteuning. Zoveel mogelijk in de eigen omgeving, (poli)klinisch als het nodig is. Hiermee vergroten we de mentale veerkracht en weerbaarheid van de mensen die onze hulp vragen. We innoveren onze zorgverlening, investeren in onze professionele ontwikkeling en delen onze kennis en kunde. Samen werken aan herstel. Voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Meer informatie over ons aanbod vind je op de website: www.mondriaan.eu

Reconext GGZ is een kleinschalige verslavingsinstelling die veelal ervaringsgericht in en met de natuur werkt. We bieden individuele en groepsbehandelingen en diagnostiek aan volwassenen met verslavingsproblematiek en hun onderliggende (psychische) problemen. Daarbij worden ook naasten betrokken middels systeemgesprekken en naastenprogramma’s. Behandeling geschiedt volgens de wetenschappelijk bewezen effectieve methoden zoals beschreven in de actueel geldende richtlijnen en zorgstandaarden (op basis van o.a. CGT, ACT, MBCT). Als PIOG kun je daarmee naast je generalistische opleiding ook in het bijzonder kennismaken met buitenpsychologie en de Groene GGZ. Meer informatie over ons aanbod vin je op de website: www.reconext.nl

Past deze functie bij jou?
De opleiding vindt plaats in samenwerking met RINO Zuid. RINO Zuid verzorgt één dag in de week het cursorisch programma. Daarnaast zijn er uren beschikbaar die de opleideling kan besteden aan praktijkopdrachten.

De PIOG verricht productie voor 75% van de normale productie-eis van een professional op die afdeling. De resterende 25% is bedoeld voor werkbegeleiding en supervisie, en voor de verplichte praktijk gerelateerde studieopdrachten en werkbezoeken.

De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de P-opleider/ praktijkopleiders van de verschillende organisaties. Daarnaast bestaat het begeleidingsteam uit een werkbegeleider en een supervisor. Met de werkbegeleider op de werkvloer is dagelijks/wekelijks contact over de invulling van patiënt gerelateerde taken. De supervisor begeleidt de PIOG in diens algemene professionele groei. Binnen deze praktijkopleidingsplaats zal na het eerste jaar van de opleiding gerouleerd worden naar één van de andere organisaties om op een voldoende breed terrein ervaring te kunnen opdoen.

De aanstelling is 36 uur per week gedurende twee jaar.

Jouw kwaliteiten
  • Je hebt een afgeronde opleiding in één van de gedragswetenschappen;
  • Enige jaren werkervaring binnen de GGZ en ervaring met groepen en systemen kan een pré zijn;
  • Een gemotiveerde, proactieve en leergierige houding waarbij je openstaat voor feedback en leren;
  • Flexibiliteit en motivatie om met meerdere doelgroepen en binnen verschillende instellingen/werkvelden te werken en te leren;
  • Een goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid;
  • Een geldige LOGO-verklaring (zie https://www.vlogo.nl/).

Wat wij bieden
Je krijgt een leer-arbeidsovereenkomst voor 36 uur p.w. Het salaris bedraagt minimaal €3.541,-- en maximaal €5.335,-- (FWG 59/60 - CAO GGZ). Deze bedragen zijn bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur. De actuele opleidingsprijs van de RINO is te vinden op de site van RINO Zuid. Er is sprake van 100% tegemoetkoming in de directe opleidingskosten; voor het volgen van het cursorische programma wordt 100% tijd vergoed en 100% reiskosten (op basis van openbaar vervoer laagste klasse). De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleiding en supervisie zijn voor rekening van de praktijkinstelling.

Is je interesse gewekt?Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het Bedrijfsbureau Mondriaan Academie en/of Pascale Rijvers, tel. 06-296 749 34 of per e-mail: Mondriaan.Academie.Bedrijfsbureau@mondriaan.eu.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met P-opleider mw. drs. K. van Beest, e-mail: k.van.beest@mondriaan.eu

Reageren kan tot 1 september 2024. Vergeet niet om naast je CV en motivatie, ook je LOGO-verklaring mee te sturen.

Indien je niet voldoet aan de gestelde eisen of gevraagde bijlagen ontbreken, wordt je sollicitatie niet in behandeling genomen.

Op grond van de brieven vindt een voorselectie plaats waarna de sollicitatiegesprekken gepland worden. Naar alle verwachting vinden de sollicitatiegesprekken plaats op woensdag 18 september 2024. De geselecteerde kandidaat zal worden voorgedragen aan RINO Zuid.

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. Wij behouden ons het recht voor om referenties in te winnen.