Vivantes zoekt een

Specialist Ouderengeneeskunde (SO)

Dienstverband

36 uur per week

Opleidingsniveau

WO

Standplaats

Geleen

Werkvelden

Ouderenzorg
Speel jij graag een belangrijke rol in de behandeling en begeleiding van bewoners met complexe zorgproblematiek? En help jij onze bewoners graag stap voor stap bij het zoveel als mogelijk behouden van de regie over het leven, op een manier die past bij het fysieke en mentale welbevinden? Dan komen wij graag met jou in contact!

Jouw verantwoordelijkheden:
Je Diagnosticeert, behandelt en ziet toe op de behandeling van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondheidsproblemen. Je stelt het behandelplan op bij bewoners, coördineert de uitvoering ervan en voert hiertoe overleg met het multidisciplinaire team. Je informeert en geeft voorlichting aan bewoners en verwanten ten aanzien van de medische situatie en het doel van de multidisciplinaire behandeling. Je schrijft zo nodig medicatie voor en verwijst bewoners door naar externe (medisch) specialisten of consulteert deze, je blijft hierbij als intermediair fungeren. Je legt onderzoeks- en behandelgegevens, medicatie en andere relevante gegevens vast in het zorgdossier en voert taken uit in het kader van de Wet Zorg en Dwang (WZD).
 • Je signaleert knelpunten in het kader van kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de medische zorg en adviseert het management hierover en doet voorstellen voor nieuwe diensten en producten.
 • Je werkt samen met de huisartsen voor bewoners in de thuissituatie (H-consulten). Levert op verzoek van een huisarts of medisch specialist een bijdrage aan de diagnostiek bij niet onder de organisatie vallende bewoners en adviseert over de behandeling of neemt de behandeling (tijdelijk) over.
 • Je hebt een consultatieve functie ten behoeve van in- en externe collega's specialist ouderengeneeskunde.
 • Je levert een wetenschappelijke bijdrage aan de verbetering van de zorg- en dienstverlening aan bewoners complexe zorgproblematiek binnen de ouderenzorg door het houden van voordrachten, uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en schrijven en publiceren van artikelen.
 • Je geeft werkbegeleiding en/of supervisie en levert een bijdrage aan opleidingsactiviteiten en deskundigheidsbevordering.
 • Je levert een bijdrage in het ontwikkelen van protocollen en procedures, stelt deze mede op en ziet mede toe op de uitvoering/naleving ervan.
 • Je houdt mede toezicht op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en is adviseur voor de raad van bestuur op dossiers met hoog zorginhoudelijk afbreukrisico.

Vivantes behandeldienst
Vanuit onze strategie en visie op zorg zijn wij eind 2021 gestart met het opzetten van een eigen behandeldienst binnen Vivantes. Vanaf oktober 2022 is de behandeldienst verantwoordelijk voor de behandeling van zo'n 260 bewoners verspreid over onze verpleeghuislocaties in de Westelijke Mijnstreek.

Binnen de behandeldienst werkt de Specialist Ouderengeneeskunde nauw samen met het zorgteam dat bestaat uit: Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistant, basisartsen, gedragskundigen en paramedici. De Specialist Ouderengeneeskunde is het aanspreekpunt in complexere zorgsituaties die de geprotocolleerde zorg overstijgen. De Specialist Ouderengeneeskunde biedt supervisie aan de Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant en onderhoudt contacten met externe organisaties zoals het ziekenhuis, huisartsen, medisch specialisten, etc.

Wat breng je mee:
 • Je hebt kennis op het niveau van een basisarts aangevuld met een specialisatie tot specialist ouderengeneeskunde (SO).
 • Je hebt kennis van paramedische vakgebieden en psychiatrische ziektebeelden voor het stellen van een diagnose en een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak van complexe problematiek.
 • Je kent protocollen, richtlijnen en zorgpaden en je kunt deze vertalen naar de individuele wensen en behoeften van een bewoner of cliënt.
 • Je beschikt over een geldige BIG-registratie en kunt een geldige V.O.G. overleggen.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Verder beschik je over sociale vaardigheden zoals inlevingsvermogen, luisteren, motiveren, stimuleren, overtuigingskracht, overwicht en oplettendheid.
 • Je bent betrokken en professioneel. Je weet dat de zorg voor onze ouderen op dit moment belangrijker is dan ooit, en draagt hier dan ook graag aan bij.
 • Je bent een echt mensen-mens, energiek en spontaan. Bewoners, hun naasten en jouw collega’s kunnen bij je terecht.

Dit mag je van ons verwachten:
 • Een aantrekkelijk brutosalaris in FWG 75 tussen de €6.416,53 en €9.487,62 bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van jouw kennis en ervaring. In oktober 2024 volgt hier bovenop nog een cao-verhoging van 2,5%.
 • Een dienstverband voor onbepaalde tijd, bij wederzijds enthousiasme na een proeftijd van twee maanden.
 • Het aantal contracturen is bespreekbaar. Evenals de startdatum.
 • Jaarlijks kun je genieten van 29 vakantiedagen o.b.v. een 36-urige werkweek.
 • Je bouwt vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (8,33%) op.
 • Een goede pensioenregeling bij PFZW.
 • De mogelijkheid voor persoonlijke en professionele ontwikkeling d.m.v. trainingen of opleidingen.
 • Ook kun je gebruikmaken van het meerkeuzesysteem FiscFree. Hier kun je diverse producten of diensten met belastingvoordeel aanschaffen.

Wie zijn wij?
Vivantes is er voor (kwetsbare) ouderen in de Westelijke Mijnstreek. Onze woon-zorglocaties bieden een veilige en prettige woonomgeving die geschikt is om zoveel mogelijk onder eigen regie te kunnen blijven leven, ook indien ouderen geconfronteerd worden met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen. Daarbij wonen zij ofwel binnen één van onze verpleeghuizen, ofwel in één van de zorgwoningen naast onze verpleeghuizen.

Onze zorg is altijd persoonsgericht. Onze aandacht is gericht op zorg en ondersteuning, aanvullend op wat de cliënt of bewoner zelf nog kan; alleen of samen met hun naasten. Als dat niet meer kan, nemen we het over. Maar we zijn er altijd op gericht het leven zo aangenaam mogelijk te maken. En om mensen op een waardige en respectvolle manier afscheid te laten nemen van het leven, ook dat doen we samen.

Bij Vivantes werken zo'n 750 zorgprofessionals samen met meer dan 600 vrijwilligers. Samen dragen zij dagelijks zorg voor meer dan 1.000 cliënten.

Hoe ziet ons introductieprogramma eruit?
Vivantes investeert in haar medewerkers, daarom hebben wij een uitgebreid introductieprogramma samengesteld waarmee wij nieuwe medewerkers meenemen in de missie en visie van Vivantes.

Na het tweedaagse introductieprogramma in het bestuurscentrum zul je op de derde dag kennismaking met je team. Gedurende een week zal jij als nieuwe collega wegwijs worden gemaakt op de locatie(s) en is er aandacht voor praktische zaken, veiligheid en evaluatiemomenten.

Contact:
Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze vacature kun je contact opnemen met Edwin Thijssen (Manager Expertisecentrum) via e.tijssen@vivantes.nl of 06- 34 08 76 61.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Milou Kohlen (Recruiter) via m.kohlen@vivantes.nl of 06- 12 07 27 71.