Care+

Wij bieden begeleiding en zorg aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek en/of een beperking. Het is onze drijfveer ze te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij. We benaderen mensen met respect en zijn betrouwbaar in onze acties. We zijn persoonlijk betrokken bij hun levens en leveren professionele zorg en begeleiding.

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met het Team van Care+

Bel: 0475 - 769148

Care+ hecht waarde aan kwalitatief goede en deskundige begeleiding en werkt op alle locaties met kleine teams van competente, kundige hulpverleners die goed luisteren naar de wensen en behoeften van de cliënten.

Ons team bestaat uit sociaal pedagogische hulpverleners, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, administratief/financieel medewerkers, managers in de zorg en een bedrijfseconoom.

Care+ biedt mogelijkheden voor beschermd wonen, dagbesteding en ambulante zorg.