Care+

Wij gaan voor de +!

Wij zijn Care+, een stichting die begeleiding biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of licht verstandelijke beperking. Het uitgangspunt van onze zorg is om mensen zo veel als mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. Dit doen wij door het bieden van begeleiding voor beschermd wonen, dagbesteding en ambulante zorg.     

Dit alles doen wij volgens de zes dimensies van positieve gezondheid. Wij zien gezondheid als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Dit stimuleren wij door onze bewoners steeds meer eigen regie te laten nemen waarbij wij zoeken naar de juiste netwerkpartijen zoals de wijk of (vrijwilligers)werk.     

W
ij hechten waarde aan kwalitatief goede en deskundige begeleiding. Ons team bestaat uit diverse professionals met onder andere sociaal pedagogische hulpverleners, ambulant begeleiders en activiteitenbegeleiders. Wil jij graag deel uitmaken van ons team? Bekijk dan onze openstaande vacatures of plan een speeddate!