Beschermd wonen

Een prettig leven begint met een rustige en vertrouwde woonomgeving. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, licht verstandelijke beperking of bijvoorbeeld autisme biedt Care+ deze vertrouwde woonomgeving door middel van beschermd wonen met 24-uurs begeleiding.

Bij beschermd wonen ligt de focus op structuur, werken aan zelfstandigheid en het samenleven met anderen: rekening houden met elkaar en samen de dagelijkse gang van zaken organiseren volgens bepaalde leef- en huisregels. Care+ heeft hiervoor verschillende woningen in de regio Noord- en Midden-Limburg.