De Schark, dagcentrum voor Senioren

Gelegen aan de Mergelweg in Maastricht biedt De Schark dagopvang aan mensen die daarvoor een indicatie hebben van het CIZ. Wekelijks genieten vele ouderen gedurende een of meerdere dagen  per week van contacten met leeftijdgenoten, activiteiten en een warme maaltijd. Woonzorgcentrum De Beyart beheert het Dagcentrum voor Senioren, De Schark.

Dit alles vindt plaats in de plezierige ambiance van het mooie buitenverblijf, De Schark, ondersteund door professionele en vrijwillige medewerkers. Vrijwilligers vervullen de functie van gastvrouw/gastheer, helpen bij lichte zorg- en huishoudelijke taken, helpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met Nicole Machiels-Olders , HR functionaris

Bel: 06 50643388