Bronlaak

Bronlaak is een unieke dorpsgemeenschap waar mensen met beperkingen én talenten met een zorg- of hulpvraag, het dagelijks leven delen. Hier wordt vanuit de antroposofische inspiratie gewerkt. Dat betekent dat we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens mogelijkheden, talenten en wensen.

Bewoners en medewerkers ontwikkelen zich door elkaar te ontmoeten in het samen wonen, het samen werken en het ontspannen in de vrije tijd. Bronlaak kent een rijk cultureel leven dat zichtbaar wordt in (jaar)feesten, concerten, voorstellingen en exposities (open toegang). Bronlaak wordt gezien als het achtste kerkdorp van de gemeente Sint Anthonis.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?