DeSeizoenen

DeSeizoenen bestaat uit woon- en werkgemeenschappen voor volwassenen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking en/of gedragsproblematiek. We werken en leven in 2 grote (Oploo en Olst) en 4 kleinere leefgemeenschappen (Heerlen, Roggel, Eindhoven en Loenen/Zutphen). 

Heb je een vraag voor ons?

We werken vanuit een antroposofische mensvisie. Centraal in die visie staan gelijkwaardigheid tussen begeleider en cliënt en de ontwikkeling van ieder individu in verbinding met de mensen en de wereld om zich heen. 
Wij geloven dat elk mens unieke mogelijkheden en talenten heeft, ondanks een verstandelijke of fysieke beperking. Het gaat om het vinden van ontwikkelingsmogelijkheden. Daarvoor zijn een goede sfeer, het mogen zijn wie je bent, het aandacht hebben voor elkaar en het voelen dat je van waarde bent belangrijke voorwaarden. Zowel voor cliënt als medewerker.