Care Shared Services - locatie Roggel

Care Shared verleent efficiënte en innovatieve ondersteunende diensten aan zorginstellingen, waaronder DeSeizoenen. Wij leveren ICT en domotica, facilitaire en technische diensten, alle administratieve diensten en beleidsadvies op strategisch en tactisch niveau. Zo zorgen wij voor alle ondersteunende zaken, zodat DeSeizoenen, locatie Roggel optimaal kan zorgen voor de bewoner of cliënt.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?