Envida Wijkzorg

Bij Envida vinden we het belangrijk dat mensen het leven kunnen leiden dat ze zo graag willen leiden. Voor de meeste mensen houdt dit in: zo zelfstandig mogelijk en naar eigen inzicht en maatstaven kunnen handelen. Voor wie gezond is, is dit heel vanzelfsprekend, maar dat geldt niet voor mensen die als gevolg van ouderdom, (chronische) ziekte of herstel na een operatie zijn aangewezen op hulp.

Envida Wijkzorg biedt deze hulp in de vorm van huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding en verpleging en verzorging thuis. In lijn van onze overtuiging dat Envida in de zelfstandigheid en eigen regie van burgers gelooft, is de organisatie van de zorg opgebouwd uit zelforganiserende, kleinschalige teams. Kleinschalig omdat wij hierme bereiken dat onze clienten niet steeds hoeven te wennen aan een nieuw gezicht. Zelforganiserend vanuit het principe dat 'de leden van onze teams hun clienten beter dan wie ook kennen en dus prima in staat zijn om hem of haar de best mogelijke zorg of ondersteuning te bieden'. Spil in het hele proces van coordinatie van zorg en uitvoering is onze wijkverpleegkundige. Zij is tevens degene die namens Envida deel uitmaakt van het sociale wijkteam, waar ook afgevaardigden van gemeente en ketenpartners in zitten.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze recruiters

Bel: 043-6314008