Envida

Midden in het leven. Envida staat voor uitnodigen, voor midden in het leven staan. Onze circa 3.100 medewerkers willen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben om in het dagelijks leven gewoon hun eigen gang te kunnen gaan. Meestal zijn dat mensen op leeftijd of met een chronische ziekte.

We willen dat zij een zo goed en prettig mogelijk leven kunnen leiden. Het liefst thuis, en als het niet anders kan in een van onze verpleeg- en verzorgingshuizen in Maastricht en Heuvelland.
We werken met kleinschalige, wijkgerichte teams. Samen met huisartsen en andere zorgpartners organiseren we de zorg dicht bij onze cliënten. Samenwerking, toekomstgerichtheid en een positieve instelling zijn richtinggevend in ons werk.