Hagerpoort

Na een intensieve voorbereiding werd in oktober 2009 gestart met de bouw van Hagerpoort. Dit moderne woonzorgcomplex ligt in de Maastrichtse wijk Amby. Op 20 april 2011 werd het complex officieel geopend door Envida en Maasvallei die het gezamenlijk hebben ontwikkeld.

Wijkgerichte aanpak

Envida en Maasvallei geven met dit woonzorgcomplex gestalte aan hun visie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Voor een steeds groter wordende groep ouderen is het niet vanzelfsprekend dat ze kunnen blijven wonen in hun eigen directe omgeving. Vivre en Maasvallei vinden het van groot belang dat mensen moeten kunnen leven in een woning en leefomgeving die aansluiten op hun persoonlijke situatie en wensen. Liefst in hun geliefde en vertrouwde omgeving, ook als die omstandigheden plotseling of gaandeweg veranderen. Een thuis is belangrijk voor jong en oud.

Het wijkcomplex

Hagerpoort is een modern vooruitstrevend wijkcomplex. Het biedt wonen aan 30 dementerende mensen in 5 woongroepen, vierentwintig ruime zorgwoningen voor mensen met een zware verzorgingshuis zorgvraag en 76 aanleunappartementen voor mensen die met ondersteuning prima zelfstandig kunnen wonen. Onstaat er een nieuwe of zwaardere zorgvraag dan kan deze direct door het buurtteam Hagerpoort worden geleverd. Zo kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Naast diverse typen woningen heeft Hagerpoort een grote wijk ontmoetingsruimte en een gezellig restaurant waar iedereen van harte welkom is. U wordt ontvangen door onze gastvrouw of -heer.

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze recruiters

Bel: 043-6314008