Grubbeveld

De naam Grubbeveld is afgeleid van het Zuid-Nederlandse woord grub. Dit betekent greppel of vore (ploegsnede). Grubbeveld is gebouwd naast een landbouwgebied dat onder deze naam bekend stond. Het landelijke karakter van de omgeving is bewaard gebleven, waar u als bewoner van Grubbeveld van kunt genieten.

In Grubbeveld wonen 92 bewoners, verdeeld over vier segmenten en twee verpleegafdelingen. Doordat het gebouw grotendeels uit laagbouw bestaat, 

Je vindt ons hier:

Heb je een vraag voor ons?

Neem dan contact op met onze recruiters

Bel: 043-6314008