Fokus Wonen

Fokus wil bijdragen aan de praktische realisatie van woonconcepten voor mensen met een fysieke beperking, waardoor zij vrij, onafhankelijk en zelfstandig kunnen wonen en leven, als voorwaarde tot een volwaardige en ongehinderde maatschappelijke participatie, zoals voor ieder zónder functiebeperking.

Heb je een vraag voor ons?

Daartoe stimuleert Fokus de bouw van zogenoemde Fokusprojecten en biedt zij ADL-assistentie van hoge kwaliteit in dergelijke projecten. De maatstaf voor de kwaliteit van dienstverlening is de klanttevredenheid.

Personeelsleden worden uitgedaagd en getraind tot een professionele, klantvriendelijke en vraaggerichte wijze van dienstverlening in goede en gezonde arbeidsomstandigheden.

Fokus laat zich – behoudens de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en -verhoudingen – niet in met de leefwijze, privacy en keuzen van de bewoner en biedt daarbij dan ook geen begeleiding. Daarmee wil Fokus zich onderscheiden van andere aanbieders van zorg en dienstverlening.